Naar een duurzame woningmarkt

De woningmarkt is een vreemd fenomeen. In diverse artikelen die in de afgelopen jaren zijn verschenen, wordt uitvoerig beschreven waarom de woningmarkt (structureel) ziek is (zie o.a. De Groene, De Correspondent, maar ook de TU Delft en de Rabobank). In de discussie van dit moment gaat de aandacht vooral uit naar de schaarste van betaalbare huur- en koopwoningen, de sterke stijging van koopprijzen en huren en de problemen die verschillende doelgroepen ondervinden bij het krijgen van hypotheken. Het kabinet springt (hoewel het wonen in het regeerakkoord een ondergeschikte plaats heeft gekregen) inmiddels in op een deel van deze problematiek (zie o.m. Nationale Woonagenda van 23 mei 2018 en de uitspraken van minister en vice-premier Ollongren over de middenhuur) en ook de ontwikkelaars (verenigd in de Neprom) hebben grootse plannen voor (o.m) de uitbreiding van het woningaanbod in de komende jaren. Kijkend naar wat er in de afgelopen jaren in de woningmarkt heeft plaatsgevonden en hoe de woningmarkt in Nederland is gereguleerd in relatie tot andere landen kun je o.i. met recht de vraag stellen of we in Nederland echt bezig zijn de problemen van de woningmarkt op te lossen, bijvoorbeeld:

De ‘key players’ in de huidige discussie over de woningmarkt zijn de ontwikkelaars en de overheid, terwijl deze ook samen met de banken een bepalende invloed hebben gehad op de huidige problemen. Om een ‘Deltaplan voor een duurzame woningmarkt’ te realiseren is er meer nodig dan de plannen, die er nu liggen.

Is het bijvoorbeeld teveel gevraagd dat ik als klant meer invloed wens te hebben op zaken als hoe ik woon, waar me wat wordt aangeboden, wat het me kost, hoe ik (als koper) het gefinancierd krijg, wat het waard blijft in de loop der jaren en welke nieuwe woon- en financieringsoplossingen er gecreëerd kunnen worden die beter bij me passen en niet (verder) bijdragen aan de vermogensongelijkheid in de samenleving?

We hebben inderdaad zo snel mogelijk een fundamenteel debat nodig over ‘de vraag hoe we de woningmarkt voor de komende decennia willen vormgeven (artikel De Correspondent). Deze discussie hoort niet alleen in Den Haag gevoerd te worden, maar in het hele land en ruimte te bieden voor inbreng van alle betrokkenen.

Daarom hebben we gewoon.co gecreëerd: een online platform waar over alle mogelijke (deel)onderwerpen m.b.t. wonen wordt geschreven, ervaringen worden gedeeld, gediscussieerd en samengewerkt aan (innovatieve) oplossingen richting een gezonde woningmarkt.

Waar ruimte is voor een ieder die op één of andere manier betrokken is bij dit voor ons dagelijks leven zo belangrijke onderwerp, zoals:

Waar we informatie/data verzamelen en delen over wat er (mogelijk) is, wat er wenselijk/nodig is, waar belemmeringen bestaan en waar we het werken aan (nieuwe) oplossingen optimaal faciliteren.

Er is schreeuwende behoefte aan (betaalbare) woonruimte/(nieuwe woon- en financierings)vormen; aan duurzame oplossingen die hout snijden. En hoewel het een beetje op een Deltaplan Wonen lijkt, wat de Neprom en de Minister hebben gelanceerd, is een duurzame en evenwichtige woningmarkt nog lang geen realiteit.

Ook omdat er zoveel partijen zijn waarvan het welslagen van zo’n enorme operatie afhankelijk is, hebben we alle informatie/data, communicatie en creativiteit nodig, die we maar kunnen genereren.

gewoon.co: op weg naar/het platform voor een duurzame (woon)samenleving.